Popísať umenie fotografie Khammeleona je pravdepodobne rovnako ťažké ako popísať jeho nekompromisný postoj ku svetu, ktorý ho obklopuje.

 Výzvy, ktoré sám sebe predkladá, totiž nijako nekorešpondujú s často prvoplánovou estetikou súčasnej umeleckej fotografie.

 Khammeleon sa namiesto toho pokúša odhaľovať a zobrazovať existenčné hraničné emócie, pohybujúc sa často až za predstaviteľnými mantinelmi.

Jeho krásne, bezútešne smutné krajiny, obrazy vypätých ľudských gest, bizarnej mimiky, rozvláčneho pohybu, melancholické i zádumčivé oči detí a starcov, fascinujúce umelecké portréty, ale aj pokojná, ospalá atmosféra starých chrámov, chmúrna depresia a tlmené farby polorozpadnutých, opustených náhrobných kameňov, spleti kovových industriálnych prvkov križovatiek a železníc, či krehká poetika kvetov a nežnej krásy ženského tela a hlavne bezhraničná fantázia pri hre so svetlom z neho robia jedinečného a originálneho umelca.

 Khammeleon a jeho osobité umelecké videnie, cit a zmysel pre dokonalé zachytenie obsahu

a zároveň pôsobivej formy sú fenoménom, ktorý bezpochyby stojí za neustále objavovanie.

Peter Katina

www.peterkatina.sk